SERVICII ÎN PSIHOLOGIE MILITARĂ-SECURITATE NAȚIONALĂ, ȘI PSIHOLOGIE APLICATĂ ÎN DOMENIUL SECURITĂȚII PUBLICE/PRIVATE

A.Psihologul specialist AOPSN are competență și acordă servicii în:

Conform legislatiei în vigoare (Legea 333/2003, Legea 295/2004 și Legea 17/1996) avizarea psihologică necesară obținerii sau prelungirii permisului port armă este necesară atât pentru persoane fizice, cât și pentru persoane juridice, cu atribuții în domeniul apărării, ordinii publice. De asemenea, această obligativitate aparține și persoanelor care posedă drept de procurare, deținere folosire a armelor.

  1. Pentru obținere permis port-armă: în inters personal sau profesional (armă letală și neletală, armă de vânătoare, armă de tir etc);
  2. Pentru obținerea  atestatului de formare profesională: (agenți de pază și ordine);
  3. Pentru obținerea licenței/atestatului de detectiv particular;
  4. Pentru angajare: agenți de pază, agenți transport valori, polițiști comunitari etc.;
  5. Pentru control periodic: anual (personalul angajat în sectorul privat care, prin natura atribuțiilor, poartă armament și muniție), la cinci ani (persoane particulare care dețin permis de armă);
  6. Pentru angajații și administratorii firmelor care transportă și comercializează arme și muniții și a celor care execută servicii de întreținere a sistemelor de pază și alarmare.
  7. Evaluarea psihologică se desfasoară conform unei metodologii specificeîn funcție de scopul evaluării și se finalizează cu eliberarea avizului psihologic pentru permisul port-armă.

C. Tarife

  • De la 100 euro