SERVICII ÎN RESURSE UMANE, PSIHOLOGIA MUNCII, PSIHOLOGIA ORGANIZAȚIONALĂ ȘI COACHING

A. Evaluarea psihologică a personalului la angajare şi evaluarea periodică

Evaluarea în situaţii de promovare, angajare, restructurare/disponibilitate, scop formativ, cunoaşterea managerilor şi a personalului din firmă şi a managementul carierei. 

B. Programe de analiză şi dezvoltare organizaţională şi de competenţe managerială

Motivaţiile analizei climatului organizaţional al firmei, strategia, comunicarea, organizarea satisfacţia şi robusteţea cognitivă funcţional adaptativă a personalului şi a managerilor precum şi un plan de trecere în revistă a sarcinilor funcţionale de succes din firmă în vederea dezvoltării competenţelor specifice şi generale. 

C. Consultanţă managerială şi diagnoză organizaţionala în resurse umane

Diagnoza şi planificarea schimbării organizaţionale în vederea operaţionalizării variabilelor funcţional adaptative în firmă, identificarea problemelor şi definirea sarcinilor funcţionale, a scopurilor reale şi eliminarea celor false/nefuncţionale precum şi îmbunătăţirea managementului organizaţional al firmei.

E. Tarife:

  • De la 100 euro