Bios

Delcea Cristian, este profesor universitar, doctor în Ştiinţe medicale, cadru didactic titular la Facultatea de Psihologie, Universitatea „Tibiscus” din Timişoara (UTT) și cadru didactic asociat la Universitatea de Medicină și Farmacie, Facultatea de Medicină „Iuliu Haţieganu” (UMF) din Cluj-Napoca. Este director al Centrului de Studii Avansate în Psihologie Medico-Legală din cadrul UTT și președintele Institutului de Sexologie din Romania (IS). În cadrul Universităților UTT și UMF predă: Neuropsihologie, Genetica comportamentului uman, Neuroștințe cognitive, Sexologie, Psihologie medico-legală și Etică și integritatea academică. Are în prezent articole indexate ISI/IF și cărți de specialitate. A standardizat și validat științific baterii de teste pe populația din România, dintre care mai multe sisteme digitale. Conduce în prezent proiecte de cercetare pentru implementarea aplicațiilor software în servicii de sănătate sexuală, în cadrul Institutului de Sexologie și coordonează un curs internațional de Sex-terapie la nivel de țară.   

Formare de bază (licență)

 • Licenţiat în psihologie, absolvent al Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca.

Studii aprofundate (master) 

 • 2008-2010: Psihologie judiciară. Universitatea Hyperion, Facultatea de Psihologie din Bucureşti;
 • 2009-2011: Medicină sexologie. Universitatea de Medicină și Farmacie, Facultatea de Medicină „Iuliu Haţieganu” din Cluj-Napoca;
 • 2011-2013: Psihologia muncii şi organizaţională. Universitatea „Dimitrie Cantemir”, Facultatea de Psihologie din Tg. Mureş;
 • 2012-2013: Medicină psihosomatică. Universitatea de Medicină și Farmacie, „Iuliu Hațieganu”, Facultatea de Medicină din Cluj-Napoca.

Studii postuniversitare de perfecționare:

 • 2006-2007: Departamentul pentru pregătirea personalului didactic. Universitatea „Babeş-Bolyai”, Facultatea de Psihologie și Științele Educației din Cluj-Napoca;
 • 2009-2010: Psihologie judiciară. Universitatea „Babeş-Bolyai”, Facultatea de Psihologie și Științele Educației din Cluj-Napoca;
 • 2010-2011: Psihobiologia sexualităţii. Universitatea „Babeş-Bolyai”, Facultatea de Psihologie și Științele Educației Cluj-Napoca;
 • 2011-2012: Optimizarea performanţei profesionale prin consultanţă şi coaching cognitiv-comportamental, nivel avansat. Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Psihologie și Științele Educației din Cluj-Napoca. 

Ciclul superior de studii universitare (doctorat):

 • 2014-2018: Științe medicale. Domeniu, Medicină Legală. Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș”, Facultatea de Medicină din Timișoara.

Formare continuă profesională:

 • 2002: „Rolul psihologului militar în prevenirea fenomenului suicidar în mediul militar”, 19-20 aprilie, Universitatea „Babeş-Bolyai”, Facultatea de Psihologie, Cluj-Napoca;
 • 2002:”Aspecte ale psihoterapiei disfuncţiilor sexuale”, 19-20 octombrie, Asociaţia de Hipnoză şi Psihoterapie Cognitiv-Comportamentală din România, Cluj-Napoca;
 • 2002-2006: „Terapie Sistemică: cuplu, copil, familie”, ACTF- Iaşi;
 • 2005-2012: „Terapie de cuplu şi familie” ACT, Bucureşti;
 • 2010-2012: „Psihoterapie cognitiv-comportamentală” Asociaţia de Terapie Comportamentală şi Cognitivă, Bucureşti;
 • 2011-2013: Sex-Therapy (de tip Masteral) IPPS din Cluj-Napoca;
 • 2011-2013: Cognitive-behavioral therapy (CBT) și Rational emotive behavior therapy (REBT) (de tip Materal), Institutul de Psihologie și Psihoterapie a Sexualității, Cluj-Napoca;
 • 2012: „Metode online de promovare a sănătăţii mintale”, Cognitron, Colegiul Psihologilor şi CNSMLA din Cluj-Napoca;
 • 2015: ”Sistemul de management al cazurilor medico-legale” Registrul Național de Medicină Legală și instruire utilizatori și administratori. Guvernul României;
 • 2019: Forensinc Identification. OBBCSSR grants a number of 3 EMC credits for this course.

Activități profesionale:

 • 2010- prezent: Psiholog la Cabinet Individual de Psihologie-DC;
 • 2011- prezent: Președinte la Institutul de Sexologie;
 • 2013- prezent: Psiholog la Institutul de Medicină Legală din Cluj-Napoca;
 • 2018-2022: Președinte la Colegiul Psihologilor din România, Filiala Cluj;
 • 2018- prezent: Șef de lucrări, la Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu”;
 • 2018- prezent: Psiholog la SC Artificial Intelligence AI Health Plus SRL.
 • 2020- prezent: Conf. univ. dr. la Universitatea Tibiscus, Facultatea de Psihologie, Timișoara;
 • 2020-prezent: Director, Centru de Studii Avansate în Psihologie Medico-Legală din Cadru Universității UT, Timișoara.

Activităţi de colaborare pentru Jurnale științifice internaționale:          

 • 2012 – prezent: membru în bordul de redacţie la: „Journal of Integrative Research, Counselling and Psychotherapy”;
 • 2018 – prezent: membru fondator al „The Journal of Forensic Medical Studies and Research publishes (JFMSR)”;
 • 2019 prezent: editor șef, International Journal of Advanced Studies in Sexology (IJASS);
 • 2019: – prezent: membru în bordul de redacție la „International Journal of Forensic Science & Pathology (IJFP)”;
 • 2019: – prezent: membru în bordul de redacție la : „International Journal of Supervision in Psychotherapy”.   

Activităţi de cercetare clinică:

 • 2002-2003: Operator de cercetare: Adaptarea naţională a testului: „Matrici Progresive Raven în cadrul Universităţii Babeş-Bolyai Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei din Cluj-Napoca”;
 • 2003-2004: Operator de cercetare: Adaptarea şi validarea naţională a testului: „Bateria de Teste Psihologice de Aptitudini Cognitive (BTPAC) în cadrul Universităţii Babeş-Bolyai Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei din Cluj- Napoca”;
 • 2008-2009: Adaptarea şi validarea naţională a chestionarului: „Perceperea ameninţărilor teroriste la adresa democraţiei” în  cadrul Institutul de Studii şi Cercetări ale Terorismului din România;
 • 2008-2009: Adaptarea şi validarea naţională a chestionarului: „Inventarul reacţiilor la constrângerea socială” în cadrul Institutul de Studii şi Cercetări ale Terorismului din România;
 • 2011: Adaptarea şi validarea naţională a testului: „Chestionarul de evaluare clinic-sexual” în cadrul Institutul de Psihologie şi Psihoterapie a Sexualităţii;
 • 2012: Validarea naţională a testului: „Chestionarul de evaluare a managementului sexual” în cadrul Universităţii de Medicină şi farmacie „Iuliu Haţeganu” din Cluj-Napoca;
 • 2013: Validarea naţională a chestionarului: „Profilul distresului afectiv la manageri” în cadrul Universităţii „Dimitrie Cantemir” din Tg. Mureş;
 • 2013: Validarea naţională a chestionarului: „Distresul afectiv la pacienţi cu tulburare de ejaculare” în cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţeganu” din Cluj-Napoca;
 • 2014: Validarea naţională a bateriei de teste: „Evaluarea cognițiilor dezadaptativ implicite la pacienții cu disfuncții sexuale masculine” în cadrul Institutului de Sexologie AIS din Cluj-Napoca;
 • 2014: Validarea naţională a chestionarului: „Scala sexualității” în cadrul Institutului de Sexologie din Cluj-Napoca; 
 • 2014: Validarea naţională a chestionarului: „Scala reacției afective la primul şi actualul contact sexual ” în cadrul Institutului de Sexologie AIS din Cluj-Napoca;
 • 2014: Validarea naţională a chestionarului: „Chestionar de compatibilitate sexuală” în cadrul Institutului de Sexologie AIS din Cluj-Napoca;
 • 2014: Validarea naţională a chestionarului: „Scala de comunicare sexuală diadică” în cadrul Institutului de Sexologie AIS din Cluj-Napoca;
 • 2014: Validarea naţională a chestionarului: „Scala cognițiilor sexuale” în cadrul Institutului de Sexologie AIS din Cluj-Napoca;
 • 2014-2017: Cercetare: „Procesul decizional în actul de omor”. în cadrul catedrei de Medicină Legală de la Universitatea de Medicină și Farmacie – Victor Babeș – din Timișoara;
 • 2018-2019: (proiect de cercetare) Validarea sistemului integrat de evaluare, testare și intervenții standardizate în disfuncțiile sexuale „S+X Software în cadrul SRL Artificial Intelligence AI Health Plus;
 • 2020-2022: (proiect de cercetare) Crearea, validarea și standardizarea sistemului S-ON Software mobile phone`s pentru evaluarea, testarea și tratarea disfuncțiilor sexuale.

Activităţi de organizare, moderare, speaker  și consultare științifică

 • 2011: Conferinţa naţională de psihologie a sexualităţii. Ediţia a I a, Arena Cluj, Cluj-Napoca, 9 decembrie;
 • 2012: Conferinţa naţională de psihologie a sexualității. Ediţia a II a, Arena Cluj, Cluj-Napoca, 6 aprilie;
 • 2013: Conferinţa naţională de psihologie a sexualităţii. Ediţia a III a, Arena Cluj, Cluj-Napoca, 15 martie;
 • 2014: Conferința națională de psihologie a sexualității. Ediția a IV a, Arena Cluj-Napoca, 19 martie;
 • 2015: Conferinţa naţională de psihologie a sexualităţii. Ediţia a V a, Arena Cluj, Cluj-Napoca, 27 martie;
 • 2016: Conferinţa naţională de psihologie a sexualităţii. Ediţia a VI a, Arena Cluj, Cluj-Napoca, 25 martie;
 • 2017: Conferința națională de psihologie a sexualității. Ediția a VII a, Arena Cluj, Cluj-Napoca, februarie;
 • 2018: Conferința Internațională „Supervizarea în psihoterapie”, ediția a I-a, Timișoara, 22-24 iunie;
 • 2018: Conferința Clujeană de Medicină Legală din Cluj-Napoca, Ediția a I a. UMF Cluj-Napoca, 4-6 octombrie;
 • 2019: Conferința Internațională „Supervizarea în psihoterapie”, ediția a II-a, Timișoara, 28-29 iunie;
 • 2019: Conferința Internațională Clujeană de Medicină Legală cu participare internațională din Cluj-Napoca, Ediția a II-a. UMF Cluj-Napoca, 26-30 septembrie;
 • 2019: A XIII-a Conferință Națională a Asociației Psihologilor din România;
 • 2020: Conferința Internațională de psihologie a sexualității ediția a VIII a, online/zoom, 27 martie 2020;
 • 2020: Conferința Internațională Clujeană de Medicină Legală, ediția a III a, online/zoom, 1-4 octombrie 2020;
 • 2021: Conferința Internațională APAR, ediția a XVI. Restructurări psihologice în criză. 12-16 mai 2021, Brasov;
 • 2021: Conferința Internațională Supervizarea în psihoterapie, ediția III, 11-13 iunie, online.
 • 2021:  The 10th edition of the International Conference “The Efficiency Of Legal Norms” – Altering the Future. Legal Means to Prevent a New Crisis will be organized exclusively online, in May 12th – 14th, 2021;
 • 2021: Conferința Europeană de Psihiatrie și Sănătate Mintală GALATIA;
 • 2021: 15th Congress of the European Federation of Sexology;
 • 2021: 25th Congress of the World Association for Sexual Health;
 • 2021: Conferința Internațională Clujeană de Medicină Legală, ediția a IV a, online/zoom, September 30 – October 3, 2021.

Premii naţionale:

 • 2008: Premiul de excelenţă media – pentru activitatea de jurnalist în domeniu psihologiei – 29 mai: Clubul de presă, Cluj-Napoca;
 • 2011: Premiul de excelență cu ocazia inaugurării sediului Colegiului Psihologilor din Romania – 6 mai: CPR, Bucureşti.
 • 2012: Premiu de excelență ”Albert Ellis” pentru cel mai bun psiholog al anului. IPPS Cluj-Napoca;
 • 2013: Premiul de excelență ”Kinsey” pentru studii și cercetări în domeniul sexologie. AIS Cluj-Napoca;
 • 2014: Premiul de excelență ”Psihologul anului 2014” pentru cele mai bune activități în domeniul psihologiei clinice și psihoterapeutice pe anul 2014. AIS Cluj-Napoca;
 • 2015: Premiul de excelență în expertiza psihologică, pentru contribuția adusă în anul 2015 la promovarea expertizei psihologice ca metodologie de investigație și cercetare. Centru Psihologic de Servicii Integrate, Cluj-Napoca;
 • 2018: Premiu de excelență pentru dezvoltarea actului medical din România. Tunic, România;
 • 2020:  Certificat de exelenţă în cercetare ştiinţifică.  Psychometric Systems SA, Cluj-Napoca.

Membru afiliat/fondator la instituţii de specialitate:

 • 2008: Asociaţia Psihologilor din România;
 • 2010: Colegiul Psihologilor din România;
 • 2011: Institutul de Psihologie şi Psihoterapie a Sexualităţii;
 • 2012: Institutul de Sexologie (IS);
 • 2013: World Association for Sexual Health (WAS);
 • 2013: European Federation of Sexology (EFS);
 • 2015: American Psychological Association (APA);
 • 2019: Societatea Clujeană de Medicină Legală (SCML);
 • 2019: International Test Commission (ITC).

Participări cu lucrări ştiinţifice în domeniul clinic la conferinţe naţionale şi internaţionale:

 • 2020: „Psychopathological Personality Traits and Decision Making in the Act of Murder”. Proceedings Of The International Conference on Legal Medicine from Cluj, 3rd edition Vol. 1 (Cluj-Napoca, Romania, 1-4 October 2020). Editors: Costel Vasile Siserman and Cristian Delcea. Pp. 47-52. Filodiritto Publisher. DOI: 10.26352/Ex01_Legal-Medicine2020 https://www.filodiritto.com/proceedings
 • 2020: „Maladaptive Cognitive Schemas and Decision Making”. Proceedings Of The International Conference on Legal Medicine from Cluj, 3rd edition Vol. 1 (Cluj-Napoca, Romania, 1-4 October 2020). Editors: Costel Vasile Siserman and Cristian Delcea. Pp. 145-152. Filodiritto Publisher. DOI: 10.26352/Ex01_Legal-Medicine2020https://www.filodiritto.com/proceedings
 • 2019: „Adaptation and Validation of Clinical Assessment and testing Tools for People with Parafilic Disorders” la Al XIX – lea Congres Național de Medicină Legală cu participare internațională, 30 mai – 1 iunie 2019, Predeal, județul Brasov. ISBN 2343-7529 ISSN-L 234-7529;
 • 2018: Conferința Națională de Medicina Sexualității Ed. a XVIII-a, cu participare internatională, 26-28 Octombrie 2018, Poiana Brasov;
 • 2018: „Rolul psihologului în medicina legală” la Conferința Națională de Medicină Legală din Cluj-Napoca, Ediția I, 4-6 octombrie 2018, Cluj-Napoca;
 • 2018: „Develop the skills in sex therapy to supervise it.” International Conference „Surveillance in Psychotherapy” 1st edition, Timişoara, June 22, 2018;
 • 2016: „Rolul proceselor inconștiente de informație în evaluarea și testarea personalității la infractorii cu infracțiunea de omor”. Societatea Română de Criminologie, Criminalistică și Științe Penitenciare – Filiala Transilvania, 20-23 septembrie, Alba Iulia;
 • 2016: „Procesul decizional în actul de omor-elemente clinice și nonclinice” Parchetul de pe lângă Tribunalul Cluj, 31 mai ac;
 • 2016: ”Tulburarea de ejaculare-diagnostic și tratament”  Conferința Națională de Psihologie a sexualitatii. Vol. I, pp. 43-49. ISBN-L 2286-2862;
 • 2015: „Happiness influence on cognitive determinations. Behavior and society.” The European Culture for Human Rights The Right to Happiness  -3rd edition -, December 17-19, Bucharest. The International Institute For Human Rights;
 • 2015: The perception of the terrorism phenomenon in Romania.Validation The Questionnaire „The perception of terrorist threats to Romania. International conference: Globalization, Intercultural Dialogue, and National Identity,  3end Edition 3-4 December 2015, Tg. Mures, Romania;
 • 2015: „Ad-terrorism as a Change of Attitude”. International conference: Globalization, Intercultural Dialogue, and National Identity,  3end Edition 3-3 December 2015, Tg. Mures, Romania;
 • 2015: ”Computer-assisted Psychological assessment and testing of personality disorders for the forensic psychiatric examination commission”. BAFS 11th Annual Meeting 10–13th Of June 2015, pp. 38-39, Ed. Timpul, Iasi, Romania. ISBN 978-973-612-613-0;
 • 2015: ”Judicial aspects of the psychiatric forensic assessment regarding infanticide through the prism of the new legislative guidelines”. BAFS 11th Annual Meeting 10–13th Of June 2015, pp. 39-40, Ed. Timpul, Iasi, Romania. ISBN 978-973-612-613-0;
 • 2015: ”Noi metode de testare psihologică computerizate în cadrul IML Cluj-Napoca”. Conferința Internațională de Criminalistică, 13-15 mai, Cluj-Napoca;
 • 2015: „Evaluarea și testarea psihologică în comisia de expertiză medico-legală psihiatrică”. Ministerul Public, Parchetul De Pe Lângă Tribunalul Cluj, 25 mai;
 • 2015: „Validation of the affective distress questionnaire for patients with the ejaculatory disorder”. The International Conference: Globalization, Intercultural Dialogue, and National Identity,  2end Edition 28-29 May 2015, Tg. Mures, Romania;
 • 2015: „The relationship between personality type and coping strategies”. The International Conference: Globalization, Intercultural Dialogue, and National Identity,  2end Edition 28-29 May 2015, Tg. Mureș, România;
 • 2015: ”Psihodiagnosticul și evaluarea clinică medico-legală la persoanele acuzate de viol”  Conferința Națională de Psihologie a sexualității. Vol. III, pp. 76-85. ISBN-L 2286-2862;
 • 2014: Constantineanu, C., Runcan, P., Rață, G. (coord). (2014). Values of Christian Relationships. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică. ISBN 978-973-30-3755-2, Conferința Internațională Creștină PFA, Timișoara, 30-31, octombrie 2014;
 • 2013: „Sex-terapie în tulburarea de ejaculare” in Conferinţa Naţională de Psihologie a Sexualităţii, 15 martie 2013, Cluj-Napoca, vol. I, pp. 110-134. ISBN-L 2286-2862;
 • 2012: „Rolul testului MAYSI (Masachusetts Youth Screening Device) în screning-ul psihopatiei şi al abuzului de substanţe”. Conferinţa Naţională de Adicţie. Bucureşti 19-20 octombrie 2012; 
 • 2011: „Intervenţii ale terapeutului cognitivist în anxietate, depresie şi disfuncţii sexuale” in Conferinţa Naţională de Psihologie a Sexualităţii, 9, decembrie 2011, Cluj-Napoca, vol. I, pp. 23-41. ISBN 978-973-0-11871-1;
 • 2010: „Psihologul clinician şi societatea”. Ed. UCOS, Sibiu. ISBN: 978-456-022-045-1. Conferinţa Naţională de psihologie „Vulnerabilitate versus Calitatea Vieţii” Organizat de Fundaţia UCOS din Sibiu în  24 septembrie 2010;
 • 2010: „Validarea Chestionarului PATDQ pentru psihologul clinician” Universitatea Spiru Haret din Brasov. Ed. USH, Braşov. Conferinţa Internaţională de Psihologie, „Psihologii şi firul ariadnei,” Braşov, 16-18 aprilie 2010. ISBN: 978-606-557-031-3;
 • 2009: „Ad terror as a means of evoking negative emotions and Change of Attitude” in Scientific Research and Education in the Air Force, p.398-409.  Ed. “Henri Coanda” Air Force Academy Brasov Romania. Data: 20-22 may 2009 ISBN: 978-973-8415-67-6.

Participări la conferinţe naţionale şi internaţionale ştiinţifice în domeniul clinic şi psihoterapie ca audient:

 • 2013: International Workshop Improving Medical Communication: New Techniques Of Optimization Of The Approach To The Patient. March, 27-29, 2013. Cluj-Napoca, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţeganu”;
 • 2013: Conference, 19-20 April, „Sex 2.0 – Sexualitäten, Intimitäten und Beziehungen im Zeitalter Neuer Medien” (Sex 2.0 – Sexuality, Intimacy and Relationships in the Age of New Media”). Österreichische Gesellschaft für Sexualforschung – ÖGS, Austria Viena;
 • 2014: 16th World Meeting on Sexual Medicine, October 7, 2014 – October 11, Sao Paulo, Brazil;
 • 2015: ”A II-a ediție a Zilei Psihologului – Conferința Națională de Psihologie și Gala Psihologului”, 29-30 mai, București;
 • 2015: ”Provocări actuale ale practicii psihologiei în context organizațional.” Psihopol Ediția a VIII a 8-9 octombrie;
 • 2016: „Utilizarea metodelor de profilaj în investigarea criminalistică”. 21-23 septembrie 2016, Alba-Iulia;
 • 2017: 9th International Congress of Cognitive Psychotherapy, 27 iunie – 1 iulie, Cluj-Napoca;
 • 2017: Workshop:„Challenges in treating clients with personality disorders” Judith S. Beck, in 9Th International Congress of Cognitive Psychotherapy, 27 iunie-1 iulie, Cluj-Napoca;
 • 2019: The Fourth International Congress of Rational Emotive Behavior Therapy, 15 septembrie, Cluj-napoca.

Publicaţii de specialitate: Cărţi (în format print şi E-Book categoria A1/A2 și alte categorii CNCSIS):

 • 2021: Delcea C., Rusu O. D., Monograph. Sex Life During the Covid-19 Period Collection from IJASS, International Journal of Advanced Studies in Sexology 2020-2021. Editors: Cristian DELCEA & Dan O. RUSU. Filodiritto, First Edition, October 2021. Italy. Cat. A1, ISBN 979-12-80225-17-7.
 • 2020: Delcea C., Procesul decizional în actul de omor. Modele teoretico-experimentale. Ediția a II a. Editura Trei, București, cat. A2 CNCSIS;
 • 2020: Rusu, O. D., & Delcea, C., Transtheoretical Approaches to Paraphilic Disorders. Filodiritto Publisher, Italy, Cat. A1, ISBN 979-12-80225-02-3
 • 2020: Delcea, C., Theoretical-experimental Models in Sexual and Paraphilic Dysfunctions. Filodiritto Publisher, Italy, Cat. A1, ISBN 979-12-80225-02-3
 • 2019: Delcea C., Creation, validation and standardization of S+X aplication for diagnosis of female and male sexual dysfunctions. Editura Universitară, București, cat. A2 CNCSIS;
 • 2018: Delcea C., Procesul decizional în actul de omor. Modele teoretico-experimentale. Editura Univeritară, București, cat. A2 CNCSIS;
 • 2011: Delcea C., Psihodiagnostic şi evaluare clinică în disfuncţiile sexuale. CIP DC, Cluj-Napoca;
 • 2010: Delcea, C., Chestionarul de evaluare clinic-sexual, CIP DC, Cluj-Napoca;
 • 2008: Delcea C., The 9/11 Media Event as a Chance of Attitude, Printhouse: ASCT, Cluj-Napoca.

Articole  BDI și ISI/IF  (Web of Science)

 • 2021: Delcea C., Enache A., Personality Traits as Predictor of Crime. Rom J Leg Med [29] 2, 227-231 [2021] DOI: 10.4323/rjlm.2021.227. IF 0, 547.
 • 2021: Siserman, C., Fabian, A. M., Delcea, C.,* The Strengthening of The Mother–Child Relationship Through Group Work Conducted in Prisons. Rom J Leg Med [29] 2, 218-226 [2021] DOI: 10.4323/rjlm.2021.218. IF 0, 547.
 • 2021: Delcea, C., * Siserman C., (2021). The Emotional Impact of Covid-19 On Forensic Staff.  Rom J Leg Med [29] 142-146 [2021]. DOI: 10.4323/rjlm.2021.142. IF 0, 547.
 • 2020: Rus, M., Matei, R., Sandu, M. L., Delcea, C., * Siserman C. Emotional Distress and Coping Strategies of Health Care Workers During Covid-19 Pandemic. Rom J Leg Med [28], Issue 4 442-450 [2020] DOI:10.4323/rjlm.2020.442. IF 0, 547;
 • 2020: Siserman C., Giredea C., Delcea C.* The Comorbidity of Paraphilic Disorders And Rape In Individuals Incarcerated For Sexual Offences. Rom J Leg Med [28] X-X [2020] DOI: 10.4323/rjlm.2020.X. . IF 0, 547;
 • 2020: Delcea C., Chirilă, I. V., Săuchea M. A. Effects of COVID-19 on the people’s sexual life – meta-analysis. Sexologies (2020) 29, 1-8. Elsevier Masson SAS. doi.org/10.1016/j.sexol.2020.12.001 Index: Web of Science, PsycINFO, Embase, Emerging Sources Citation Index (ESCI);
 • 2020: Delcea C., Rusu O. D., Matei V. H., Vica M. L., Siserman C., The Evidence-Based Practice Paradigm Applied to Judicial Psychological Assessment In The Context of Forensic Medicine. Rom J Leg Med [28] X-X [2020] DOI: 10.4323/rjlm.2020.X. . IF 0, 547.
 • 2020: Vlaicu A. G., & Delcea C., Sex Therapy in the Treatment of Premature Ejaculation. Int J Advanced Studies in Sexology. Vol. 2, Issue 2, pp. 72-76. Sexology Institute of Romania. DOI: 10.46388/ijass.2020.13.23. ; ISI
 • 2020: Angelescu R., & Delcea C., Non-Paraphilic Hypersexual Disorder –Compulsive Sexual Behavior Disorder or Sexual Addiction. Int J Advanced Studies in Sexology. Vol. 2, Issue 2, pp. 66-71. Sexology Institute of Romania. DOI: 10.46388/ijass.2020.13.22. ; ISI
 • 2020: Dragu D., & Delcea C., Paraphilias and paraphilic behaviors. Voaiorismul. An Individual Psychology Approach. Int J Advanced Studies in Sexology. Vol. 2, Issue 1, pp. 53-58. Sexology Institute of Romania. DOI: 10.46388/ijass.2020.13.20. ; ISI
 • 2020: Voinea M. M., & Delcea C., Painful intercourse. Dyspareunia and Vaginismus. An Individual Psychology Approach. Int J Advanced Studies in Sexology. Vol. 2, Issue 1, pp. 36-41. Sexology Institute of Romania. DOI: 10.46388/ijass.2020.13.17. ; ISI
 • 2020: Delcea, C., & Siserman, C. Validation and Standardization of the Questionnaire for Evaluation of Paraphilic Disorders. Rom J Leg Med28(1)14-20(2020) DOI:10.4323/rjlm.2020.14Romanian Society of Legal Medicine. ISI/IF 0, 547
 • 2019: Popa T., & Delcea C. Voyeurism and Scopophilia. Int J Advanced Studies in Sexology. Vol. 1, Issue 1, pp. 53-55. Sexology Institute of Romania. DOI: 10.46388/ijass.2019.12.11.121. ; ISI
 • 2019: Delcea C., Dyspareunia in women. Int J Advanced Studies in Sexology. Vol. 1, Issue 2, pp. 84-88. Sexology Institute of Romania. DOI: 10.46388/ijass.2019.12.11.125; ISI
 • 2019: Eusei D., & Delcea C., Fetishist disorder. Int J Advanced Studies in Sexology. Vol. 1, Issue 2, pp. 73-77. Sexology Institute of Romania. DOI: 10.46388/ijass.2019.12.11.123. ; ISI
 • 2019: Delcea C. Orgasmic disorder in women. Int J Advanced Studies in Sexology. Vol. 1, Issue 1, pp. 56-67. Sexology Institute of Romania. DOI: 10.46388/ijass.2019.12.11.122; ISI
 • 2019: Bondrea A. & Delcea C., Sexual deviations. Considerations regarding pedophilia – mith and reality. Int J Advanced Studies in Sexology. Vol. 1, Issue 1, pp. 10-14. Sexology Institute of Romania. DOI: 10.46388/ijass.2019.12.112; ISI
 • 2019: Delcea C., Arousal disorder in women. Int J Advanced Studies in Sexology. Vol. 1, Issue 2, pp. 78-83. Sexology Institute of Romania. DOI: 10.46388/ijass.2019.12.11.124; ISI
 • 2019: Constrachevici L, M., & Delcea C.Sexual deviance. The Sexual sadism. Int J Advanced Studies in Sexology. Vol. 1, Issue 1, pp. 23-27. Sexology Institute of Romania. DOI: 10.46388/ijass.2019.12.114; ISI
 • 2019: Delcea C., Ejaculation disorder. Int J Advanced Studies in Sexology. Vol. 1, Issue 1, pp. 39-43. Sexology Institute of Romania. DOI: 10.46388/ijass.2019.12.118; ISI
 • 2019: Purec A., & Delcea C., Zoophilia. Int J Advanced Studies in Sexology. Vol. 1, Issue 1, pp. 36-38. Sexology Institute of Romania. DOI: 10.46388/ijass.2019.12.117; ISI
 • 2019: Delcea C., Dyspareunia in men. Int J Advanced Studies in Sexology. Vol. 1, Issue 1, pp. 48-52. Sexology Institute of Romania. DOI: 10.46388/ijass.2019.12.11.120; ISI
 • 2019: Delcea C., Sexual deviances. Int J Advanced Studies in Sexology. Vol. 1, Issue 1, pp. 44-47. Sexology Institute of Romania. DOI: 10.46388/ijass.2019.12.119; ISI
 • 2019: Popa T., & Delcea C.Voyeurism and Scopophilia. Int J Advanced Studies in Sexology. Vol. 1, Issue 1, pp. 53-55. Sexology Institute of Romania. DOI: 10.46388/ijass.2019.12.11.121; ISI
 • 2019: Delcea C., Zoophilia. Int J Advanced Studies in Sexology. Vol. 1, Issue 1, pp. 36-38. Sexology Institute of Romania. DOI: 10.46388/ijass.2019.12.117; ISI
 • 2019: Delcea C., Sexual desire disorder in men. Int J Advanced Studies in Sexology. Vol. 1, Issue 1, pp. 33-35. Sexology Institute of Romania. DOI: 10.46388/ijass.2019.12.116; ISI
 • 2019: Delcea C., Orgasmic disorder in men. Int J Advanced Studies in Sexology. Vol. 1, Issue 1, pp. 28-32. Sexology Institute of Romania. DOI: 10.46388/ijass.2019.12.115 ; ISI
 • 2019: Delcea C., Erectile dysfunction. Int J Advanced Studies in Sexology. Vol. 1, Issue 1, pp. 15-22. Sexology Institute of Romania. DOI: 10.46388/ijass.2019.12.113; ISI
 • 2019: Rus, M., Siserman, C., Delcea, C., The relationship between emotional distress and neuroticism at the operational personnel of ambulance services. 2019. – Rom J Leg Med27(3)279-284(2019) DOI:10.4323/rjlm.2019.279© Romanian Society of Legal Medicine; ISI/IF 0,547
 • 2019: Siserman C.,  Delcea C.,  Vladi Matei H., Vică L. M. Major Affective Distres in Testing Forensic Paternity2019. – Rom J Leg Med27(3)292-296(2019). DOI:10.4323/rjlm.2019.292 © Romanian Society of Legal Medicine; ISI/IF 0,547 
 • 2019: Gherman, C.,Enache, A. , Delcea, C.,  Siserman, C. An observational study on the parameters influencing the duration of forensic medicine expert reports in assessment of inmates’ health status in view of sentence interruption on medical grounds – conducted at the Cluj-Napoca Legal Medicine Institute between 2014 and 2018 – Rom J Leg Med [27] 156-162 [2019]. DOI: 10.4323/rjlm.2019.156. Romanian Society of Legal Medicine; ISI/IF 0,547
 • 2019: Delcea, C.,* Muller-Fabian, A., Radu C. C., Perju-Dumbravă, D. Juvenile delinquency within the forensic context. Rom J Leg Med [27] 366-372 [2019]: DOI: 10.4323/rjlm.2019.366 © 2019 Romanian Society of Legal Medicine; ISI/IF 0, 547 
 • 2019: Gherman C., Enache A., Delcea C., The multi-factorial determinism of forensic expertise regarding sentince interruption on medical grounds and decision. Journal of Forensic and Legal Medicine. Vol. 61, pp 45-55, DOI 10.1016/j.jflm.2018.10.005. Elsevier; ISI/IF 1,103 
 • 2018: Delcea C., et al, S+X-Sextherapy Software. Vol. 1, Issue 1, pp. 65-69. The Proceedings Volume of the International Conference “Supervision in psychotherapy. Filodiritto Editore –Proceedings.Bologna, Italy.
 • 2018: Müller-Fabian A, Siserman C, Anițan S M, Delcea C., ”Juvenile delinquency in light of data recorded at the Institute of Forensic Medicine”. Rom J Leg Med [26] 70-75 [2018]. DOI: 10.4323/rjlm.2018.70. Romanian Society of Legal Medicine; ISI/IF 0,480 
 • 2018: Delcea C., Enache A., Siserman C., ”The Reasoning Involved in the Decision Making Process of Individuals Who have Committed Murder”. Int J Ment Health Psychiatry 4:1. doi: 10.4172/2471-4372.1000160, ISI/IF, 0,875
 • 2017: Albert L, Stanciu C., Delcea C., Mihai AS, Popșor S (2017). ”Psycho emotional Factors and Their Role in Craniomandibular Disorders”. Int J Ment Health Psychiatry 3:5.doi: 10.4172/2471-4372.1000156, IF 0,875;
 • 2017: Delcea C, Enache A, Stanciu C., ”Assessing Maladaptive Cognitive Schemas as Predictors of Murder”. Int J Ment Health Psychiatry 3:1. doi: 10.4172/2471-4372.1000142; ISI/IF, 1,345
 • 2017: Müller-Fabian A & Delcea C., ”Juvenile Delinquent’s Decision Making Capacity in Risk Situations: A Multifactorial Approach”. Int J Ment Health Psychiatry 3:1. doi:10.4172/2471-4372.1000141, IF 1,345
 • 2017: Delcea, C., Enache , A. ”Individual Differences in Personality and Reasoning Traits between Individuals Accused of Murder and those who have not Committed Murder”. Int J Ment Health Psychiatry 3:1. doi: 10.4172/2471-4372.1000140; ISI/IF 1,345
 • 2014: Delcea C., ”Approaching Sexual Dysfunction” in  Values of Christian Relationships. Vol. 3, pp. 77-82 Ed. Didactică și Pedagogică, București;
 • 2014: Delcea C.,” The Validation of the Profile Emotional Distress in Men With Ejaculationa Disorders Questionnaire.” Pp 225-236, Cambridge Scholars Publishing, UK, ISBN (10): 1-4438-5667-3; ISBN (13): 978-1-4438-5667-6.  IF 0.120.