SERVICII DE PSIHOLOGIE CLINICĂ ȘI EXPERTIZĂ

A. Psihodiagnostic, testare psihologică şi expertiză clinică:

 • Evaluarea stării de sănătate mintală ca precondiţie pentru desfăsurarea unor activităţi care impun prin lege evaluarea și testarea psihologică periodică/obligatorie (ex. testarea profesorilor, a funcţionarilor publici, magistraţi, ofiţeri, funcționari în domeniul privat, studenți, etc.);
 • Evaluare și testare cognitivă şi neuropsihologică la copii și adulți;
 • Evaluare  și testarea comportamentală la copii și adulți;
 • Evaluare subiectiv-emotională la copii și adullți;
 • Evaluarea și testarea personalităţii şi a mecanismelor de coping;
 • Evaluarea și testarea unor aspecte psihologice specifice cuplului, familiei și sexualității;
 • Evaluarea contextului familial, profesional, social, economic, cultural în care se manifestă problemele psihologice pentru instanță judecătorească;
 • Evaluarea gradului de discernamant și a capacității psihice pentru comisiile de specialitate;
 • Evaluarea dezvoltării psihologice la copii și adulți pentru comisiile de specialitate;
 • Realizarea expertizei judiciare: cunoașterea metodologiei, instrumentelor și redactarea raportului de Expertiză judiciară solicitată și aprobată de către instanța de judecată sau un alt organ judiciar: Judecătorie, Tribunal, Curtea de Apel, Înalta Curte de Casație si Justiție.
 • Alte evaluări în situaţii care implică componenţe psihologice pentru angajare sau comisii de specialitate.

B. Instrumente psihologice licenţiate şi avizate de Colegiul Psihologilor din România ale cabinetului:

 1. Cognitrom Assessment System (CAS++) Licenţă: Serie CX Nr. 2740. Avizat;
 2. Platforma de Evaluare a Dezvoltării, 6/7 ani – 18 ani (PEDb) Licenţă: Serie PB Nr. 0419Avizat;
 3. Sistemul de Evaluare Clinic (SEC) Licenţă: Seria AB Nr. 0255. Avizat;
 4. MMPI®-2 Minnesota Multiphasic Personality Inventory®-2. Licenţă: OL-00005466;
 5. PCF-Formularul Clinic de Personalitate, Licență, 00010. Avizat;
 6. MCMI-III Millon Clinical Multiaxial Inventory III, Licenţă: MN-00002009; Avizat;
 7. Scala de Evaluare a Tulburărilor Clinice din Adolescenţă – forma scurtă (APS-SF) Licenţă: Serie APS Nr. 0009. Avizat;
 8. Scalele de Depresie, Anxietate şi Stres (DASS- 21R) Cognitrom, Cluj-Napoca. Avizat;
 9. Matrici Progresive Raven – Avansat, Licenţă: Seria AA Nr. 0621. Avizat;
 10. Matrici Progresive Raven – Standard, Licenţă: Seria BA Nr. 2082. Avizat;
 11. Matrici Progresive Raven – Standard-Plus, Licenţă: Seria BA Nr. 2082. Avizat;
 12. Matrici Progresive Raven – Standard-Paralel, Licenţă: Seria BA Nr. 2082. Avizat;
 13. Pozitive and Negative Syndrome Scale (PANSS) Licenţă: MN-0003300;
 14. DAS – Dyadic Adjustment Scale, Licenţă: MN-00000832;
 15. State-Trait Anxiety Inventory Y Form (STAI-Y) Licentă: MN-00003826, Avizat;
 16. State-Trait Anger Expression Inventory, 2nd Edition (STAXI-2) Licență: MN-00003827, Avizat;
 17. Beck Depression Inventory-Second Edition (BDI-II), Licenta Serie BD Nr. 0242, Avizat;
 18. Nonverbal Personality Questionnaire (NPQ), LicențăOL-00006020, Avizat;
 19. Testul Apercepției Tematice pentru Copii. Licență: MN-007867; 
 20. Testul de Apercepție Tematică pentru Adulți/vârstnici (TAB). LicențăNN-00007868
 21. Testul Evaluarea Funcțiilor Eului. Licență: MN-00007865
 22. Testul Desenul Familiei. Licență: MN-00007866;
 23. Mini-Mental State Examination, Second Edition (MMSE-2) Licență: MN-00003825; Avizat;
 24. Millon Adolescent Clinical Inventory (MACI/9-12 ani) Licență: MN-00004214;
 25. Millon Pre-Adolescent Clinical Inventory (M-PACI/13-19 ani) Licență: MN-00004215;
 26. Hare Psychopathy Checklist-Revised 2nd Edition (PCL-R), Licență: MN-00004217;
 27. Proba de abilități cognitive generale (EVIQ-S), Licență: EVIQ-S Nr. 000040, Avizat;
 28. Eysenck Impulsiveness Questionnaire (IVE), LicențăSeria OL-00006462 Avizat;
 29. Eysenck Personality Questionnaire, Revised (EPQ-R) Licenţă: Serie P4-00000126 Avizat;
 30. Big Five Questionnaire, (BFQ), Licență: OL-00006432; Avizat;
 31. Checklist for Child Abuze Evaluation, LicențăMN-00010527;
 32. Job Stress Survey, (JSS), Licență: MN-00004398;
 33. Emotional Quotient Inventory, Licență: OL-00006463;
 34. Adaptive Behavior Assessment System II, Licență: MN-00004397;
 35. Quality of Life Inventory (QOLI), Licență: MN-00003986;
 36. Hierarchische Persoonlijkheidsvragenlijst Voor Kinderen Licență: OL-00007082;
 37. Dimensional Assessment of Personality Pathology: Basic Questionnaire. Licență: OL-00008037.
 38. SRP-4 Self-Report Psychopathy Scale, 4 th Edition, Licentă, OL-00009835/OL-00009831.

C. Tarife

 • De la 100 euro 

D. Clienți

 • Institutul de Medicină Legală din Cluj-Napoca;
 • Institutul de Sexologie;
 • Institutul de Psihologie și Psihoterapie a Sexualității.