SERVICII DE PSIHOLOGIE CLINICĂ ȘI EXPERTIZĂ

A. Psihodiagnostic, testare psihologică şi expertiză clinică judiciară:

 • Evaluarea stării de sănătate mintală ca precondiţie pentru desfăsurarea unor activităţi care impun prin lege evaluarea și testarea psihologică periodică/obligatorie (ex. testarea profesorilor, a funcţionarilor publici, magistraţi, ofiţeri, funcționari în domeniul privat, studenți, etc.);
 • Evaluare și testare cognitivă şi neuropsihologică la copii și adulți;
 • Evaluare  și testarea comportamentală la copii și adulți;
 • Evaluare subiectiv-emotională la copii și adullți;
 • Evaluarea și testarea personalităţii şi a mecanismelor de coping;
 • Evaluarea și testarea unor aspecte psihologice specifice cuplului, familiei și sexualității;
 • Evaluarea contextului familial, profesional, social, economic, cultural în care se manifestă problemele psihologice pentru instanță judecătorească;
 • Evaluarea gradului de discernamant și a capacității psihice pentru comisiile de specialitate;
 • Evaluarea dezvoltării psihologice la copii și adulți pentru comisiile de specialitate;
 • Realizarea expertizei judiciare: cunoașterea metodologiei, instrumentelor și redactarea raportului de Expertiză judiciară solicitată și aprobată de către instanța de judecată sau un alt organ judiciar: Judecătorie, Tribunal, Curtea de Apel, Înalta Curte de Casație si Justiție.
 • Alte evaluări în situaţii care implică componenţe psihologice pentru angajare sau comisii de specialitate.

C. Tarife

 • De la 100 euro